Aktualności
Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie polityki rozwoju regionalnego oraz tworzenie i rozwój klastrów w Polsce Wschodniej
2011-05-13


W dniu 29 kwietnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch działań:
- działania I.4.3 Programu Rozwój Polski Wschodniej obszaru tworzenia i rozwoju klastrów,
- działania I.4.4 PO RPW obszaru tworzenia polityki rozwoju regionalnego.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zainteresowanie konkursami było bardzo duże dla obu wymienionych konkursów. W przypadku konkursu w ramach działania I.4.3 przyjęto aż 46 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 114 510 981,65 zł.  W przypadku  konkursu w ramach działania I.4.4 złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość  59 437 404,87 zł.

Informacje dotyczące obu konkursów można znaleźć na str. Internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl.


Źródło
:
tutaj.