Aktualności
Nabór wniosków na projekty innowacyjne testujące w ramach Poddziałania 8.2.1 Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim
2011-03-17


Urząd Marszałkowski w Łodzi od dnia 1 lutego 2011 r. przyjmuje wnioski na projekty w ramach Poddziałania 8.2.1.Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki - projekty innowacyjne testujące, PO KL (konkurs zamknięty nr POKL/I/8.2.1/IN/11).

Termin składania wniosków:

od 1 lutego 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Departament ds. PO Kapitał Ludzki,
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.


Poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Wnioskodawcy w ramach konkursu powinny wypracować innowacyjny produkt-metodę, system, sieć współpracy, narzędzie – służące nawiązaniu bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem.


Ogólna pula dofinansowania
:
7 mln. zł.


Cała dokumentacja konkursowa jest dostpna na str:
www.pokl.lodzkie.pl.


Źródło
:
tutaj.