Aktualności
Nowa wersja Zasad kontroli w ramach PO KL
2012-01-02


Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, iż nowe zasady zostały zatwierdzone 22 grudnia 2011 r. i dotyczą Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz audytów Komisji Europejskiej. W dokumencie wprowadzono istotne zmiany m. in. wprowadzono zapisy zobowiązujące Instytucje Pośredniczące (IP)/Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) do wzmocnienia weryfikacji na miejscu podwójnego finansowania wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem jak również zapisy, iż kontrole na miejscu powinny rekompensować braki i słabości występujące na etapie wyboru projektów. Określono również  definicję błędu systemowego i wskazano na konieczność weryfikacji w toku kontroli prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Kapitał Ludzki pod kątem wystąpienia błędu systemowego. Wymienione zmiany o oraz wiele innych są dostępne na stronie Funduszy Europejskich.


Źródło: tutaj.