Aktualności
Nowy Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim
2012-01-02


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 29 grudnia 2011 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin składania wniosków:

Od 29 grudnia 2011 r. godz. 7.30 do 10 lutego 2012 r. godz. 15.30


Termin zakończenia konkursu:

17 maj 2012 r.


Sposób składania wniosków:
Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1


Dokumentacja
:
tutaj.

Źródło: tutaj.