Aktualności
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki
2012-01-02


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje  o zmianach w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany w dokumencie dotyczą przede wszystkim  dostosowania treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Dokument wyklucza możliwość składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL. W prowadzono również zmiany dotyczące powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL). Dostosowano również zapisy do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną. Nowa wersja instrukcji będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku.


Żródło wraz z dostępnym dokumentem
:
tutaj.