Aktualności
Zmiana programu Infrastruktura i Środowisko
2012-01-02


Komisja Europejska dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadziła zmiany programu Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany wynikają z przeprowadzonego środowiskowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokację dodatkowych środków UE pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego. 


Żródło
:
tutaj.