Aktualności
Zmieniono Uszczegółowienie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
2011-12-30


W dniu 20 grudnia 2011 r. Zarząd Woj
ewództwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 1509/102/11. Dokument ten zmienia Uszczegółowienie  Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (RPO WP). Zmiany te dotyczą działań 4.1 i 4.2 oraz Priorytetów 5 i 9.

W szczególności dokonano aktualizacji zapisów Działań 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej i 4.2 Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej w związku z wprowadzeniem nowych typów projektów podlegających dofinansowaniu w ramach ww. Działań.

Dokonano również realokacji środków w ramach Priorytetów 5 i 9 oraz dostosowano zapisy do aktualnego stanu prawnego w związku z wydaniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego rozporządzenia z 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1461).
Zmiany wprowadzone w/w uchwałą mają zastosowanie w dniu przyjęcia uchwały czyli 20 grudnia 2011 r.


Żródło wraz z dostępną dokumentacją
:
tutaj.