Aktualności
Termin ponownego naboru wniosków do Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – projekty innowacyjne, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2011-12-28


Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił termin składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w temacie: "Poszukiwanie metod wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.


Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,ul. Głowackiego  28, 10-448 Olsztyn, I piętro pok. 5 (Punkt Przyjmowania Korespondencji),
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30).


Wnioski należy składać osbiście, pocztą bądź za pomocą kuriera
.


W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Korespondencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.


Dokumentacja
:
tutaj.

Źródło: tutaj.