Aktualności
Został zawieszony nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim
2011-12-27


W dniu 19 grudnia 2011 r. został zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr 8/POKL/8.1.2/2011 dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego informuje, że decyzja ta zastała podjęta ponieważ wnioskowana kwota złożonych już wcześniej wniosków przewyższa o 150% środków wciąż dostępnych w konkursie. Urząd Marszałkowski informuje również, że jeżeli projektodawcy złożą wniosek po wyznaczonym terminie to zostanie do nich wysłane pisano informujące o zaistniałych okolicznościach.


Szczegółowe informacje:


Urzęd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1,
tel. 56 656 10 55,
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl.

Źródło:
tutaj.