Aktualności
Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2011-12-27

 


Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.


Termin składania wniosków:


Wnioski należy składać w terminie od 14 grudnia 2011 do 14 lutego 2012 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.


Miejsce składania wniosków: 


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,II piętro, pokój 303
tel.: 89 52 19 753/722.
Wnioski należy składać osbiście, pocztą bądź kurierem.


Dokumentacja konkursowa: tutaj.


Źródło: tutaj.