Aktualności
Zawieszeno nabór wniosków w ramach konkursu "Rozwiązania jutra w HR"
2011-12-21

 
W dniu 27 grudnia 2011 r. – 2 stycznia 2012 r. został zawieszony nabór wniosków w ramach konkursu „Rozwiązania jutra w HR”. Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości informuje, iż przerwa w naborze ma wyłącznie charakter techniczny i jest skutkiem wprowadzenia od dnia 2 stycznia 2012 r. nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (nr 7.5). Zmiana jest spowodowana koniecznością aktualizacji słowników Działań i Poddziałań oraz słowników wskaźników pomiaru celu – zgodnie z nową wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO KL oraz zmianami w Systemie sprawozdawczości PO KL.
W związku zawieszeniem naboru, wnioski będą mogły być składane po 3 stycznia 2012 r. składane jedynie w wersji 7.5 GWA, która będzie dostępna pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl.
Jednocześnie PARP informuje, iż wnioski złożone do dnia 27 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 GWA będą podlegały ocenie bez konieczności ich ponownego złożenia w nowej wersji generatora. Przepraszamy za niedogodności związane ze zmianą GWA.


Źródło:
tutaj.