Aktualności
Nabór uzupełniający dla projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Innowacyjna Gospodarka
2011-12-21


Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ukazała się informacja, że Instytucja Pośrednicząca dla 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie nowej tury naboru uzupełniającego dla projektów indywidualnych.
Projekty można wysyłać na podany poniżej adres korespondecyjny bądź w formie elektronicznej.
Udostępniony formularz należy złożyć w wyznaczonym terminie – zgłoszenia wcześniejsze lub złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.


Nabór nowych projektów: od 2 do 9 stycznia 2012 r.
Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
 


Adres e-mail:
Jakub.Fialek@mac.gov.pl oraz Piotr.Romanowski@mac.gov.pl    


Szczegółowe informacje:
tutaj.

Źródło: tutaj.