Aktualności
Ogłoszony został termin zawieszenia naboru wniosków na projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2011-12-21


W dniu 20 grudnia 2011 roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr I/POKL/6.1.1/2011 z powodu przekroczenia 100 proc. dostępnej alokacji. Wszystkie wnioski złożone w ramach niniejszego konkursu zostaną ocenione na posiedzeniu KOP Nr 1/6.1.1/2012, którego rozpoczęcie planowane jest nie później niż 10 stycznia 2012 roku.


Termin składania wniosków:
  do 20 grudnia 2011 r. do godz. 15:30.

O zachowaniu wyżej wskazanego terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Korespondencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nabór wniosków został zawieszony z powodu złożenia przez projektodawców wniosków, których wnioskowane dofinansowanie przekracza 100 proc. dostępnej alokacji


Źródło:
tutaj.