Aktualności
Harmonogram konkursów w 2012 roku
2011-12-21

 
Całkowita wartość alokacji w roku 2012, jak informuje PARP ma wynieść ok. 3 710 000 000 zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega się jednak, że kwoty oraz terminy uruchomienia konkursów w ramach POIG są obecnie ustalane z Instytucją Zarządczą. Terminy realizacji działań w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) uwarunkowane są zatwierdzeniem Planu Działania PO KL 2012, który został przedstawiony Komitetowi Monitorującemu PO KL.


Źródło wraz z dostępnym harmonogramem:
tutaj.