Aktualności
Nowa wersja Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego - stan na 13 grudzień 2011
2011-12-13

 
W dniu 13 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3423/105/IV/2011 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013. Z uwagi na trwający proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz w związku z zakończeniem procedury renegocjacji i zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zaistniała konieczność doprecyzowania zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WSL). Szczegółowy zakres dokonanych zmian przedstawiony został w załączniku nr 2 do  przedmiotowej uchwały.


Źródło wraz z dostępnym załącznikiem:
tutaj.