Aktualności
Uaktualnione zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w zakresie kwalifikowania wydatków
2011-12-20


Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zostały opublikowane najważniejsze informacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w odniesieniu do postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dokument wraz z dostępnymi załącznikami:
tutaj.

Źródło: tutaj.