Aktualności
13-ty konkurs w ramach inicjatywy CORNET
2011-12-12


Został rozpoczęty 13-ty międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. O dofinansowanie udzielane przez NCBiR w ramach projektów Inicjatywy CORNET mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych regułach finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań. Termin złożenia wniosku międzynarodowego upływa 30 marca 2012 r.


Szczegółowe informacje:
tutaj.