Aktualności
Program Patent Plus - informacje
2011-12-12


6 grudnia 2011 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostały podane szczegółowe informacje dotyczące programu Patent Plus. Na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. Rada Centrum pozytywnie zaopiniowała projekt programu Patent Plus ustanowionego przez Dyrektora Centrum na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr 96. Poz. 616). Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w ramach programu  planowane jest na pierwszy kwartał 2012 r.


Szczegółowe informacje:
tutaj.