Aktualności
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej
2011-12-12


8 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej. Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel rozpoczeła posiedzenie słowami "Najważniejszą w ostatnim czasie wiadomością jest akceptacja przez Komisję Europejską projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Formalna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w projektach SSPW potwierdza, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym". Minister Wendel poinformowała także członków Komitetu o rozpoczęciu dwóch konkursów: drugiego konkursu na wybór funduszy poręczeniowych oraz konkursu w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji. 


Szczegółowe informacje: tutaj.