Aktualności
Aktualizacja wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko
2011-12-08


Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska
28 Listopada 2011 r. zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

 
Szczegółowe informacje: tutaj.