Aktualności
Zmiana Wytycznych dotyczących monitorowania w Lubuskim Programie Regionalnym
2011-12-07


W dniu 29 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Programem Regionalnym dotyczących monitorowania realizacji projektów. Zmiany dotyczą aktualizacji listy wskaźników produktu i rezultatu jak również doprecyzowaniu interpretacji wskaźników.
Ponadto, został zmieniony formularz Oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu oraz zostały zmienione zasady składania Oświadczenia.


Szczegółowe informacje wraz z wytycznymi i załącznikami
tutaj.