Aktualności
Zakończony konkurs w ramach działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji WRPO
2011-12-06


30 listopada 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.


Termin składania wniosków: 30 listopad 2011.
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu
tutaj.