Aktualności
Konkurs w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2011-12-04


Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.


Termin składania wniosków: 18 listopad 2011 - 16 grudnia 2011.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dostępną dokumentacją
tutaj.