Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Programu Regionalnego
2012-03-22


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od dnia 16 marca 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 14/I/2012).


Termin składania wniosków: 
Od 16 marca 2012 r. do 19 kwietnia 2012 r. (do godziny 15.00).


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
II połowa września 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego, 
ul. Szyperska 14, Poznań,


od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.


Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.


Dofinansowanie można uzyskać na:

- projekty inwestycyjne (Schemat I),
-projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych – stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat (Schemat II).

 
Budźet:
 

14 000 000,00 euro (może ulec zmianie):

- Schemat I: 7 000 000,00 euro,

- Schemat III: 7 000 000,00 euro


Procent dofinansowania:
 

- mikro i małe przedsiębiorstwa - maksymalnie 60% wydatków kwalifikowalnych;

- średnie przedsiębiorstwa - maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych;

- małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu - maksymalnie 40% wydatków kwalifikowalnych.

 


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją: tutaj