Aktualności
"Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
2012-03-22


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że 20 marca 2012 r. został podpisany dokument "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Określa on zasady realizacji projektów w zakresie inżynierii finansowej  zarówno w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak i Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 


Żródło:
 tutaj