Aktualności
Nowa instrukcja do wniosku o płatność w ramach PO RPW
2012-03-21


Od dnia 15 marca 2012 r. obowiązuje nowa wersja instrukcji do wniosku o płatność w ramach PO RPW. Zaktualizowany dokument jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Żródło:
 tutaj