Aktualności
Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki
2012-03-19


W związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący Programu Kapitał Ludzki uchwały nr 91 z 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL oraz w sprawie zatwierdzenia zmiany brzmienia ogólnego kryterium formalnego wyboru projektów PO KL dotyczącego potencjału finansowego projektodawcy i partnerów Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z 1 stycznia 2012 r. 


Szczegółowe informacje wraz z nowym dokumentem można znaleźć
:
 tutaj