Aktualności
Znowelizowano „Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej”
2012-03-14


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że z dniem 12 marca 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

 
Wprowadzono następujące zmiany:

- poszerzenie kręgu beneficjentów w zmienionym Programie Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,

- dodano zapisy mówiących o możliwości finansowania działań przygotowujących nową perspektywę finansową,

- uszczegółowienie listy wydatków kwalifikowalnych oraz uzupełnienie listy wydatków niekwalifikowalnych. 

- zamieszczono również szczegółową procedurę postępowania w przypadku udzielania przez beneficjentów zamówień poniżej 14 000 euro i wprowadzono konieczność dokumentowania procedury udzielania zamówienia powyżej 3 500 zł brutto. 


Szczegółowe informacje: 
tutaj