Aktualności
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa
2012-03-14


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach zakończonej oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa. Szczegółowe informacje na temat wyników oraz dokument w pliku xml, zawierający szczegółową listę zaakceptowanych wniosków przez Komisję Oceny Projektów (KOP) są dostępne na stronie internetowej PARP-u:
 tutaj