Aktualności
Zmiany w Programie Rozwój Polski Wschodniej
2012-03-09


Na portalu funduszy europejskich ukazała się informacja o zmianie programu Rozwój Polityki Wschodniej. Zaktualizowany dokument obowiązuje od dnia 8 marca 2012 r. i jest zgodny z Programem zatwierdzonym przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r. 


Wprowadzono następujące zmiany:

- budżet Programu - środki Programu zwiększyły się o kwotę blisko 114 mln euro, w tym ok. 63 mln euro z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania i 51 mln euro z dostosowania technicznego;
- kwoty przeznaczone na finansowanie niektórych działań w Programie;
- zalecenie dotyczące zagadnień środowiskowych;
- lista projektów indywidualnych Programu.


Źródło
tutaj