Aktualności
Nabór do działania 8.2 PO IG został zakończony
2012-03-09


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór do konkursu był przeprowadzany od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r. PARP informuje, że w ramach przeprowadzonego naboru złożono 431 na łączną kwotę 214 476 267,84 PLN, co stanowi 55 % kwoty alokacji przeznaczonej na I konkurs w 2012 r. tj. 390 816 800,00 PLN. 


Źródłotutaj