Aktualności
Szósty konkurs JU ENIAC
2012-03-07


N portalu internetowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukazała się informacja, że z dniem 23 lutego 2012 rozpoczął się szósty już konkurs dla międzynarodowych projektów badawczych w zakresie nanoelektroniki.  


Cel konkursu:
 
- tworzenie oraz udoskonalanie technologii z zakresu nanoelektroniki,
- zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego,
- stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.


Konkurs jest przeznaczony dla polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorców.


budżet

800 mln euro


Szczegółowe informacje dot. sposobu składania wniosków, niezbędnej dokumentacji czy terminów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  tutaj