Aktualności
Zmiana Małopolskiego Programu Regionalnego
2012-03-05


Opierając się na decyzji nr K(2011)9375 z 21 grudnia 2011 r., zmieniającej decyzję K(2007)4206 z 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla regionu Małopolska zaakceptowano zmiany zaproponowane przez Instytucję Zarządzającą Programem MRPO. 


Istotnym źródłem wiedzy wykorzystanym przez  IZ MRPO w toku podejmowania decyzji były m.in.:

1. badania ewaluacyjne zlecone na potrzeby MRPO,

2. wyniki prac analitycznych prowadzonych m.in. w ramach projektu PEOPLE „Innowacje dla zmian społecznych”, realizowanego w ramach programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC, w tym z opracowania pt. "Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne", 

3. wyniki badań prowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju,

4. wnioski z opracowania pt. "Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe" stanowiącego wynik projektu zrealizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka pn. "Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020",

5. zapisy kluczowych dokumentów strategicznych oraz rekomendacje zawarte w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe".


Wprowadzono następujące zmiany:

- aktualizacja katalogu beneficjentów wybranych priorytetów,

- zmiany w opisach wybranych priorytetów,

- zmiany w tabelach finansowych Programu,

- aktualizacja wskaźników Programu,

- wprowadzenie nowego rozdziału opisującego wprowadzone zmiany.


Szczegółowe informacje na ten temat wraz z dostępnym znajdziesz: 
 tutaj