Aktualności
Nowy konkurs w ramach ERA-NET IB: Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach (JTC 2012)
2012-03-05


Krajowy Punkt Kontraktowy Programów Badawczych informuje o rozpoczynającym się od 1 marca 2012 r. naborze wniosków w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB. Jest to kolejny konkurs, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na ten konkurs budżet w wysokości 1,5 mln euro. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NCBiR: 
tutaj


Źródło
: tutaj