Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim
2012-03-01Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od 1 marca 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:
 
od 1 marca 2012 r. do 29 marca 2012 r.


Termin składania wniosków:
 
26 czerwiec 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1,


jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:


Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B,38 - 400 Krosno,
pokój nr 31


Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu,
ul. Katedralna 5,37- 700 Przemyśl,
pokój nr 4,


Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu,
pl. Bartosza Głowackiego 34,39 - 400 Tarnobrzeg,
pokój nr 7,


w godzinach pracy Urzędu: 
poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Dofinansowanie można otrzymać na: 
- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.


Budżet konkursu:
 
30 mln zł (EFS + Budżet  JST).


Pula dofinansowania:
 
85 % - EFS,

15% - Budżet  JST

.

 


Źródło
: tutaj