Aktualności
Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/HR
2012-02-28

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 lutego 2012 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu PO KL/2.1.1/HR. Wymagane kryteria oceny formalnej spełniło 120 wniosków na łączną kwotę ponad 304 mln zł. co stanowi ponad 640% dostępnej alokacji w ramach konkursu. Wybrane wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.


Źródło:
 tutaj