Aktualności
Przedłużono ocenę formalną wniosków w ramach konkursów nr SCP-01.02.04-018/11, SCP-01.02.04-017/11
2012-02-24


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużonym terminie
oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu numer SCP-01.02.04-018/11 dot. Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” oraz konkursu numer SCP-01.02.04-017/11 dot. Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”. 

 


Zmiany terminów przedłużenia oceny formalnej :

- do 16 kwietnia 2012 r. - konkurs SCP-01.02.04-018/11

- do 5 marca 2012 r. – konkurs SCP-01.02.04-017/11

 


Źródło:
 tutaj