Aktualności
X posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
2012-02-24


W dniu 22 lutego 2012 r. w Warszawie odbyło się X już posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategie Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Posiedzenie rozpoczęła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podsumowując ostatnie półrocze dla Funduszy Europejski uwzględniając Plan Działania 2007-2013:


„Ostatnie półrocze to gorący czas dla Funduszy Europejskich. Przeprowadziliśmy istotne zmiany w Programach, między innymi zasilając je dodatkowymi środkami w wysokości blisko 2 mld euro. Te sześć miesięcy to także Polska Prezydencja, która zbiegła się w czasie z publikacją projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej dla polityki spójności po 2013 roku. Przypadło więc nam w udziale rozpoczęcie negocjacji ich zapisów”.


Podczas posiedzenia komitetu przedstawiono liczne zmiany jakie w prowadzono od początku roku 2012 włącznie z informacją o ulokowaniu 2 mln zł pochodzących z krajowej rezerwy wykonania. Minister Rozwoju Regionalnego podkreśliła również, że dodatkowe pieniądze, które otrzymała Polska zostaną rozlokowane do obszarów kluczowych do powodzenia strategii Europa 2020.


Więcej informacji na temat posiedzenia komisji można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich: tutaj