Aktualności
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim
2012-02-23

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 21 marca 2012 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych-testujących w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim.


Termin składania wniosków:

od 21 marca do 20 kwietnia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa,

 
lub


w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu,  Siedlcach.


Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o tematyce:
- „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity” – projekty ukierunkowane na „poszukiwanie metod”(tworzenie modeli wsparcia) poprzez np. przeprowadzanie analiz, badań bądź testowanie nowych rozwiązań i instrumentów.
-  „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+” – testowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań, które służą wydłużeniu wieku aktywności zawodowej dla osób powyżej 50 lat.


Budżet konkursu

12 mln zł.


Procent dofinansowania

100%.


Max dofinansowanie

Nie zostało określone.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnyc: tutaj