Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim (Konkurs zamknięty)
2012-02-23


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 1 marca 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. 


Termin składania wniosków:

Od 1 marca 2012 r. do 30 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


Osobiście wnioski należy składać w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków do PO KL:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Mazowiecka 17 Wrocław,
parter, pokój nr 0004,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Pocztą bądź kurierem wnioski należy składać na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Mazowiecka 17,50-412 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów za wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty, które przewidują staże i szkolenia praktyczne zarówno dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych jak i dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach. Wparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.


Budżet konkursu

4 mln zł.


Procent dofinansowania

100%.


Max dofinansowanie

Nie zostało określone.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne: tutaj