Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, PO KL w województwie mazowieckim
2012-02-21


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w dniu 13 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób zatrudnionych, w województwie mazowieckim.


Termin składania wniosków:

Od 13 lutego 2012 r. do 27 lutego 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

ul. Młynarska 16,

01-205 Warszawa.


Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


O dofinansowanie mogą się ubiegać: 
- Powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego,
- Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,
- Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku,
- Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m. st. Warszawy.

 


W ramach ogłoszonego  naboru mogą być realizowane instrumenty i usługi wymienione w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69,poz. 415,z późn. zm.), związane z realizacją następujących form wsparcia:
- Szkolenia,
- Staże,
- Przygotowanie zawodowe dorosłych,
- Prace interwencyjne,
- Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.


Budżet konkursu

Ponad 87,5 mln zł.


Procent dofinansowania

85%Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: tutaj