Aktualności
Zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego
2012-02-21Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego) w dniu 15 lutego 2012 r. podjął Uchwałę nr 914/12 w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Źródło: 
tutaj.