Aktualności
Nabór wniosków do konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
2012-02-21

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od dnia 13 lutego 2012 r. rozpoczął przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów do konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim. 


Termin składania wniosków:

Od 13 lutego 2012 r. do zamkniecia konkursu.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

31 grudzień 2012 r. lub po wyczerpaniu alokacji.

 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą bądź kurierem na adres:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Szczecinie,pok. 211,

ul. Adama Mickiewicza 41,70-383 Szczecin,

lub
Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, pok. 25,
ul. Słowiańska 15a75-846 Koszalin.


Od poniedziałku do piatku w godz. 9.00-15.00

 


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy.

 


Dofinansowanie można uzyskać na projekty w zakresie:

- Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa. 

- Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Budżet konkursu:

52 mln zł.

 


Procent dofinansowania:

52 mln zł.

 


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: tutaj.  

 


Źródło: 
tutaj.