Aktualności
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R zakończony
2012-02-13


PARP informuje o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w schematach: wsparcie na wyposażenie oraz wsparcie na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje również, że w ramach przeprowadzonego konkursu złożono aż 41 wniosków na łączna wartość ponad 1 mld zł co w znacznym stopniu przewyższa kwotę dostępnego budżetu. Złożone wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z regulaminem konkursu.Źródło: 
tutaj.