Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, PO KL w województwie lubelskim
2012-02-09


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego od dnia 20 lutego 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie do konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012 w ramach Działania 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, PO KL w województwie lubelskim.


Termin składania wniosków:

Od 20 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,  

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.


O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z w/w. instytucjami.


O dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie projekty, które dotyczą współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.


Budżet konkusu:

25 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją można znaleźć na str:www.efs.lubelskie.pl.


Źródło: 
tutaj.