Aktualności
Zakończony nabór wniosków do Dizałania 1.3 RPW
2012-02-09


31 stycznia 2012 r. zakończył się konkurs na wnioski do schematu wsparcia na wyposażenie i na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w konkursie zostało złożonych aż 41 wniosków o łącznej wartości ok 1 mld zł. Nabór został zamknięty ponieważ łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektów znacznie przekracza budżet wsparcia (o ok 300 mln zł).


Źródło: 
tutaj.