Aktualności
Nabór wniosków do konkursu w ramach Programu CIP-ICT PSP
2012-02-07


W dniu 3 lutego 2012 r. rozpoczęto nabór wniosków do kolejnego VI konkursu w ramach Programu CIP-ICT PSP Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP), w Programie Konkurencyjność i Innowacje. 

Termin składania wniosków:

Od 3 luty 2012 do 15 maj 2012 r. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o tematyce:


Temat 1: Technologie ICT na rzecz inteligentnych miast:


Zagadnienia:
 
- inteligentna infrastruktura cyfrowa na rzecz oszczędności energetycznej,
- inteligentne systemy transportowe na rzecz mobilności,
- usługi internetowe na rzecz inteligentnych miast.Temat 2: Treści cyfrowe, otwarty dostęp do informacji:


Zagadnienia:
 
- Europejska biblioteka cyfrowa – Europeana,
- otwarte dane i otwarty dostęp do informacji naukowych 
(informacja geograficzna, informacja naukowa,
- prawne aspekty informacji sektora publicznego i standardy otwartych danych,
- otwarty dostęp do zasobów cyfrowych,
- usługi eLearningowe dla matematyki i nauk ścisłych.Temat 3: Technologie ICT dla zdrowia, komfortowego funkcjonowania osób starszych 
oraz integracji:


Zagadnienia: 

- usługi i aplikacje ICT na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej,
- innowacje na rzecz promocji zdrowia i aktywnego starzenia się,
- technologie ICT na rzecz zapobiegania upadkom osób starszych,
- technologie ICT asystujące w życiu codziennym osób starszych,
- systemy nawigacji dla osób starszych,
- usługi w telemedycynie - interoperacyjne systemy w dziedzinie Zdrowia,
- stworzenie grupy zainteresowanych tematem European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing (EIP on Active and Healthy Ageing).


Temat 4: Technologie ICT na rzecz innowacyjnej administracji i usług publicznych:


Zagadnienia: 

- rozszerzenie projektu HeERO (w dziedzinie eCall) o nowych partnerów 
- rozszerzenie projektu eCODEX (w dziedzinie eJustice) o nowych partnerów- podstawowe usługi międzysektorowe w administracji publicznej.Temat 5: Systemy bezpieczeństwa w e-usługach:


Zagadnienia:

- bezpieczeństwo w sieci (Cybersecurity),
- cyberprzestępczość- wykrywanie, zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w sieci,
- budowanie społeczności w zakresie wymiany informacji i skutecznego reagowanian na zagrożenia w sieci,
- mobilne aplikacje dla biznesu (Mobile cloud for business applications),
- udział systemów satelitarnych na rzecz 100% zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu w Europie.Budżet konkursu

ok. 127 mln euro.

Źródło: tutaj.