Aktualności
Aktualizacja ogólnych zasad udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych w ramach Podziałania 7.2.2 Programu Kapitał Ludzki
2012-02-06


Na portalu internetowym Funduszy Unijnych ukazał się nowy dokument Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych" w ramach Podziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki. Jest on dostosowany zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Ma on na uwadze również doświadczenie z wdrażaniem na rzecz spółdzielni socjalnych – Poddziałanie 7.2.2.


Źródło: tutaj.