Aktualności
Konkurs KORANET - „technologii przyjaznych środowisku”
2012-02-06


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu 6 lutego 2012 r. nabór na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), organizowany w ramach programu KORANET. Głównym celem konkursu jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami europejskimi a Koreą Południową. Służyć ma temu m.in. tworzenie nowych i wzmacnianie już istniejących powiązań pomiędzy partnerami z Europy i Korei Południowej, a także wymiana doświadczeń i tworzenie nowej wiedzy przez partnerów z tych dwóch regionów.


Termin składania wniosków:

Od 6 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. (godzina 17:00 GMT).

Sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR.

Październik 2012 – rozpoczęcie projektów.


Rozstrzygnięcie konkursu:

Lipiec/sierpień 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Wyłącznie w j. angielskim na stronie 
tutaj.


Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR. 
Wnioski o dofinansowanie zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. programów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.


Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Austria, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja), przy czym co najmniej jeden członek konsorcjum musi pochodzić z Korei Południowej. Każde konsorcjum projektowe musi wybrać dwóch koordynatorów: jednego z Korei Południowej i jednego z państwa europejskiego uczestniczącego w konkursie. Jeden z tych koordynatorów, określany jako Principal Project Coordinator, złoży wspólny wniosek międzynarodowy.


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące następujące obszary badawcze:

- Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering, societal impact of bio-energies,

- Technologies for a sustainable development: e.g. fresh water security & food security improvement, natural hazard risk management (cyclones, storms, floods, droughts),

- Renewable energies and energy efficiency: e.g. bio-energy, biomass, solar cell, wind power, hydrogen energy, hybrid electric vehicles, fuel efficiency, energy conservation, green buildings.


W konkursie mogą uczestniczyć następujący partnerzy:

- Austria – Federal Ministry for Science and Research (BMWF),

- Niemcy – Federal Ministry of Education and Research (BMBF),

- Korea Południowa– Ministry of Education, Science and Technology (MEST) and Ministry of Knowledge Economy (MKE),
- Polska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

- Słowacja – Slovak Academy of Science (SAS,

- Szwecja – Swedish Research Council (SRC),

- Szwajcaria – Swiss National Science Foundation (SNSF),

- Turcja – The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK).


Maksymalna wysokość dofinansowania:

25 tyś euro rocznie na każdego partnera.


Projekt może trwać maksymalnie 2 lata!!!


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str. 
 www.koranet.eu.Źródło: tutaj.