Aktualności
Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
2012-02-03


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od dnia 30 stycznia 2012 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Piorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:

od 30 stycznia do 27 lutego 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100, 
Kancelaria DWUP, 


w godz. 7.30 - 15.30.O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).

 


Konkurs przewiduje dofinansowanie na następujące typy projektów:

- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia  nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

 


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str. 
 Dolnośląskiego Wojewózkiego Urzędu Pracy.


Źródło: tutaj.